Nobilul Poem

Nobilul Poem

[[wysiwyg_imageupload:352:]]

Mi-e ochiul şoarece rozând slovele de tuş,
cum strunele viorii roase de arcuş
întorc la Cer pe îngerii-n cădere
să ne vegheze căile-n tăcere.

Ne vom cunoaşte poate-n vis sau pe o stea,
departe de lumea care nu ne vrea,
ne vom cunoaşte poate-n Nobilul Poem,
când, logodiţi de lună, vom păşi solemn.

Voi pune un luceafăr strajă la intrare
ca moartea, în trista ei însingurare,
să nu-ndrăznească să te fure din baladă,
precum leoaica sfâșiind din pradă.

Când raza lui va osteni în priveghere
şi lumea va rămâne firavă părere
vei şterge oare netrebnicele cuvinte
ale unui poem ce sfinţeşte sau minte?

Cenaclu Literar: