Singurătate...

Singurătate...

Singurătate -
bătrânica oftează
după un greier.

Cenaclu Literar: