Îţi interzic

Îţi interzic

Îţi interzic

îţi interzic să visezi
îţi interzic să-ţi aduci aminte
îţi interzic să retrăieşti acea parte neînsemnată
din viaţa ta înainte de dinainte

nu vreau decât să uiţi cine ai fost pe-acest pământ
când ai iubit, când ai rostit un legământ
şi ai murit puţin câte puţin
până la ultima picătură
de vin

pe care o sorb pe nesăturate
când mi se face dor de timpul ce m-a înjunghiat pe la spate
dragostea vine repede şi nu poţi opri nebunia ei
nu moare niciodată atunci când ai trăit-o din tot sufletul
ţi-a pus pecete pe fiecare secundă rămasă
din această linie trasă
de la inimă până la palma stângă
un sărut şi o iubire nătângă
totul este o farsă?

sau un vis care călătoreşte dincolo de ceea ce realitatea ne obligă să credem
sau o clipă de delir în care reuşim să spunem ceea ce simţim
renunţă la focul care te mistuie
supune-te lacrimilor ce-l sting
şi urma rămâne adâncă

îţi interzic să fii precum eşti
îţi interzic să mai crezi în poveşti
îţi interzic să călătoreşti cu gândul până la bucata de stâncă

pe care ai scris

ADIO

Cenaclu Literar: