Atracţia paronimică vs. etimologia populară

Dacă tot am început discuţia despre paronime şi am aflat ce sunt acestea să vedem cum este definită atracţia paronimică

Atracţia paronimică este un fenomen care constă în faptul că un paronim mai des utilizat şi mai cunoscut vorbitorilor îl atrage pe cel mai puţin cunoscut, substituindu-l.

 Un exemplu pe care l-am dat data trecută a fost grupul paronimic familiar/familial, familiar fiind termenul care-l substituie pe familial.

Alte exemple ar fi :

 cel al cuvântului şasiu, înlocuit cu saşiu :

Şasiu-cadru rigid de rezistenţă mecanică care se montează pe osie

Saşiu-care priveşte încrucişat

Apropia /apropria

Speţe/speze

Speţe(sg.speţă)-specii

Speze-cheltuielipentru o deplasare în vederea unei afaceri

A gira/a gera

A gira-a garanta pentru cineva

A gera-a administra în contul altcuiva

Atât Theodor Hristea în "Sinteze de limba română", cât şi Silviu Constantinescu în "Dificultăţi semantice" susţin că nu trebuie confundată atracţia paronimică cu etimologia populară.

Dar ce este etimologia populară ? Numim etimologie populară modificarea formei unui cuvânt prin motivarea greşită a etimologiei sale. Iată celebrul exemplu cu lăcrămaţie care înlocuieşte neologismul reclamaţie pornind de la etimologia greşită a lui a lăcrima cu sensul de-a se plânge. Lăcrimaţie trimite la lacrimă .

Renumeraţie pentru remuneraţie, vorbitorul folosind greşit termenul de renumeraţie crezând că-i vorba despre numărarea banilor.

Car funegru pentru car funebru, asociind doliul cu culoarea neagră.

Dacă atracţia paronimică este doar o substituire de termeni, care desigur dă alt sens discursului, etimologia populară este o greşeală de limbă, adică, alterarea formei unui cuvânt.

Câteva exemple de etimologie populară spre edificare : somnieră format de la cuvântul somieră  care induce ideea de somn

întrepid utilizat cu sensul de întreprinzător, forma corectă fiind intreprid adică curajos, neînfricat, cutezător

Femenin pentru feminin

Furnicular pentru funicular

Arcoladă  pentru acoladă,

 Filigram pentru filigran

Boliclinică pentru policlinică

Nervoză pentru nevroză

Uneori atracţia paronimică stă la originea etimologiei populare : iată cuvântul mutual care înseamnă reciproc este folosit cu sensul de mut, muţeşte ; vindicativ care înseamnă răzbunător, cu sensul de vindecător ; primitiv cu sensul de primitor şi fortuit care înseamnă întîmplător, cu sensul de forţat.

Un caz aparte îl constituie cuvântul locaţie folosit cu sensul de loc, spaţiu, amplasament, deşi provine din franţuzescul location şi are sensul de chirie-ex « a lua un spaţiu în locaţie » Şi pentru că în lumea filmului termenul e preluat din engleză-on location cu sensul de loc în care se filmează a fost preluat şi în limba română cu acest sens. Folosirea lui inadecvată îl încadrează în categoria barbarismelor(dar despre barbarisme cu altă ocazie)

Din punct de vedere stilistic etimologia populară este o sursă inepuizabilă de umor şi maestrul incontestabil  care a găsit cele mai uluitoare forme rămâne Caragiale.

Iată câteva exemple :

Asinuitate pentru asiduitate

Scrofulos pentru scrupulos

Lege de murături pentru lege de moratoriu

Modistă pentru modernă

Vermult pentru vermut

Amintesc aşa, doar în trecere, de faptul că alături de etimologia populară putem pune jocul de cuvinte folosit în limbajul oral, popular, argotic, ori familiar, cu o notă umoristică.

Ex : derutaţi pentru deputaţi,

dictalografă pentru dactilografă,

jenibil pentru penibil,

scârbiciu pentru serviciu,

 reciporc pentru reciproc,

 stresiune pentru sesiune etc.

Taxonomy upgrade extras: