lupi fără stepă

lupi fără stepă

dinspre râu
pe deasupra arinilor
pale de flăcări şi fum văluresc pe cerul câmpiei
şi-n aerul fierbinte al serii
urlă lupii cei purpurii
urlă lupii cei sidefii,
urlă
cu glas răguşit
lupii cei diamantii
cu sufletele lor
cu inimile lor
profetice
pânditoare
sfâşiate de atâta pustietate.
nori de păsări zburau către râu
şi lumea se făcu cimitir
ascuns privirilor oarbe...
în ţara lupilor nu mai sunt lupi!
s-au mutat în stelele care ard
înspre zori
şi în bezna somnolentă a nopţii
lupii trişti urlă a pustiu:
„râule, râule, ajută-ne...”

..................................................................................
din adâncuri,
din apele tulburi un murmur străbate...
"o, va veni, va veni ziua în care
mâncătorii de carne- caii cu dinţi de oţel-
înghiţi-vor hulpavi
călăreţii."

 

Cenaclu Literar: