Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor

Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor

însemnări de Rodica Bordeianu

Motto:

Cu o auto-justificare continuă faţa de crime făcute contra a milioane de oameni nevinovaţi, demonstrând lipsa de introspecţie, sau vre-o dorinţa de a-şi asuma vre-o responsabilitate pentru acte de genocid din trecut, de violenţa generală contra populaţiei civile, de către persecutorii comunişti, nu numai că nu se vor uită crimele trecutului, dar se vor continuă nedreptăţi şi în ziua de azi faţă de părţile vulnerabile ale societăţii noastre.

Gabriel Teodor Gherasim, autor Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor

 

Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor, este o nouă carte a lui Gabriel Gherasim, care îmbină mărturiile supravieţuitorilor din temniţele comuniste, cu o analiză paralelă a persecuţiilor populaţiilor neputincioase din aparheidului Africii de Sud, din lagărele de exterminare naziste, şi din suferinţele de pe ambele fronturi ale conflictului israelo-palestinian. în plus, răspunde dorinţei de dreptate a victimelor comuniştilor şi a urmaşilor lor, cu o metodologie de mediere care s-a dovedit a da rezultate pozitive de-a lungul istoriei, atunci când a fost implementată în mod etic şi imparţial faţa de toate părţile afectate de conflict.

în plus, în mod diferit de justiţia punitivă, care cere numai retribuţii de la abuzatori, fără a se interesa în recalibrarea dinamicii dintre victime şi persecutorii lor, Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor propune o paradigmă de justiţie restorativa, respectiv, de a crea premizele reparatorii pentru victime, în timp ce persecutorii şi/sau urmaşii acestora se reîncadrează în sânul societăţii de be baze egalitare, şi nu privilegiate că până acum.

Iniţial formulată că o teză de Masterat de către autor, pentru diploma să în specialitatea Negociere, Mediere şi Aplanarea Conflictelor, din cadrul Catedrei de Sociologie de la California State University (sediul Dominguez Hills), autorul a fost încurajat de diferiţi profesori ca să o publice în formatul de carte după absolvire, datorită valorii sale practice, pe lângă scopul iniţial de natură academică.

Partea întâi a cărţii analizează premiză de cum ar putea procesul de justiţie restorativa că să aducă atât restituţii, cât şi că să transforme dinamică dintre victimele comuniştilor şi a persecutorilor lor.

Partea a Doua a cărţii include recapitularea a câtorva componente importante din literatura şi pratica specialiştilor din negociere, mediere şi conciliere, în ceea ce priveşte părţile abuzate şi abuzatorii lor. Printre aceste concepte enumerăm: dilema prizonierului; comnicare intragrup şi intergroup; tactici de negociere, mediere, şi elemente de conflict intercultural.

Partea a Treia discuta câteva aspecte din concepte de justiţie precum: justiţie restorativa; metodologie; istoricul teoriilor comuniste şi aplicarea acestora în distrugerea omenirii; efecte intrapersonale; efecte interpersonale; şi efecte globale.

Partea a Patra analizează o soluţie satisfăcătoare la dilemă reparării holocaustului communist faţa de victimele sale precum: administrarea conflictului; folosirea conceptelor analitice vizavi de cele sintetice; realitatea socială vizavi de concurenţă constructivă; transformarea conflictului din retributiv în restorativ ; mediere ca reparare a persecuţiilor comuniste; diplomaţia mulţi-dimensională; pluralism conform regulilor; dreptate în contextul rezoluţiei conflictelor; elemente convingătoare şi puncte vulerabile din cadrul justiţiei restorative.

Partea a Cincea propune crearea şi aplicarea unor proiecte educative şi comemorative în societate, că să informeze publicul elevilor, al studenţilor şi al adulţilor, asupra exemplelor de violenţă comunistă, şi cum pot supravieţuitorii persecuţiilor comuniste, cât şi persecutorii lor, ca să găsească un sens în tragedia care s-a întâmplat , şi încă se mai întâmplă în ţări comuniste şi neo-comuniste, la oameni a căror “vină” este numai aceea că nu sunt consideraţi de “origine sănătoasă,” sau pentru că îşi doresc libertatea pe care comuniştii le-au luat-o.

 

Iată câteva din recenziile cărţii:

Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor propune un model de justiţie restorativa ca să repare distrugerea creată de 94 de ani de crime şi persecuţii (neo)comuniste.

Este o analiză din perspectivă negociatorului diplomatic al genocidelor comuniste, folosind mărturiile supravieţuitorilor din închisorile comuniste, a ceea ce a însemnat Holocaustul Roşu în Europa, cu particulară atenţie la cazul României.

Cartea detailează cauzele, procedurile, şi efectele care au afectat populaţii întregi prin crimele comuniştilor, la nivele intra şi inter personale.

Autorul discută antecedentele, comportamentele, consecinţele şi soluţiile pentru rezolvarea victimizării a milioane de oameni nevinovaţi, atât la dimensiuni micro cât şi macro sociale.

Folosind experienţa comunistă şi post-comunistă a Europei, autorul propune o continuare a înţelegerii şi educării populaţiei asupra efectelor încă tangibile astăzi ale crimelor comuniste din Europa, cât şi o privire atentă la dictaturile comuniste care rămân încă o plagă a societăţilor contemporane de azi, din China în Cuba, şi din Vietnam în Nord-Coreea.

Este ironic că ignoranţa asupra crimelor comuniste naşte crearea şi recrearea de monştrii, inclusiv în Statele Unite. De exemplu, în 2010, în acelaşi an când Georgia a demolat statuia lui Stalin din Grozni, America a ridicat o statuie lui Stalin în oraşul Bedford, statul Virginia. Fundaţia D-Day care a plătit peste $ 1,000,000 ca să monteze această statuie a unui dictator care a omorât milioane de oameni, îl consideră încă astăzi pe Stalin ca pe un erou de valoare al Europei. Prin ridicarea acestei statui, victimelor comunismului, inclusiv refugiaţilor politici şi religosi din America care au conoscut lanţurile şi temniţele comuniste (printre care se găseşte şi tatăl autorului), li se cere în mod impertinent ca să trăiască în continuare cu explicaţia idilică precum că ocupanţii ruşi şi comunişti ai Europei ar fii fost de fapt “eliberatori democratici.” Prin urmare, cartea lui Gabriel Gherasim se dovedeşte a fii o lectură necesară şi actuală nu numai pentru societăţile care au supravieţuit dictaturilor comuniste, dar şi un material educativ pentru ţările care au fost ferite de pacostea roşie.

Gary Revel, Actor/Regizor, Hollywood California

 Cartea lui Gabriel Teodor Gherasim’s Victimele Comuniştilor şi Persecutorii Lor este o lectură necesară pentru cititorii de pe ambele părţi ale Atlanticului, pentru că uneşte metode de analiză şi remediere ale confictelor din şcoala americană de consiliere, cu marturisile, analizele şi observaţiile de la faţa locului, a ceea ce a însemnat Holocaustul Comunist pentru Europa. în acelaşi timp, autorul nefiind afiliat politic nici unui partid sau a vre-unei ideologii, reuşeşte să rămână, să descrie şi să propună în mod obiectiv soluţii la cea mai gravă problemă a secolului 20, care a rămas încă nerezolvată: crimele comunismului. Aceste crime rămân unul din cele mai respingătoare episoade ale istoriei umanităţii din toate timpurile.

Dr. Theodor Damian, Profesor de Filozofie şi Etică, Colegiul Metropolitan din New-York. Preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă.

 

în general, după cum autorul însuşi a spus: “Dacă ignorăm, justificăm, şi minimalizăm crimele comunismului, facem atât un act de imensă nedreptate faţa de victimele comunismului, cât şi invităm în viaţa contemporană şi pentru generaţiile viitoare dictaturi şi suferinţe asemănătoare. O reală vizualizare, onorare, comemorare şi redresare a suferinţelor victimelor comunismului, înseamnă de fapt un act de dreptate faţă de întreaga societate care a suferit aceste atrocităţi, de pe urma cărora suferim şi ne vindecăm încă şi în ziua de azi.”

VICTIMS OF COMMUNISM AND THEIR PERSECUTORS

 

 

Prezentare You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=IGon7M9NJEc&feature=channel_vide.

 

 

Știri Atheneum: