Ne chiamă ţara - Ion Buzdugan

Ne chiamă ţara - Ion Buzdugan

Arcaşilor şi plăeşilor lui Ştefan Cel Mare pioasă închinare.
22 Iunie 1941, în zorii desrobirii


Din bucium azi ne chiamă Ţara,
Arcaşi, porniţi vârtej la luptă:
Să smulgeţi brazda milenară,
Din trupul ţării noastre ruptă!

Plăieşi, la luptă pentru Rege,
Că Ţara vă binecuvântă:
La luptă pentru sfânta Lege
Şi pentru vatra noastră sfântă!

Voi, oştilor basarabene,
Răzeşi, mazili, cu Pârcălabii:
Goniţi jivinele viclene
Din holda mândrei Basarabii!

Porniţi cu şoimii în furtună,
Cu arma fulgerând în soare
Să apăraţi glia străbună
Şi Crucea sfintelor Altare!

La voi - răzeşii din Soroca,
Păstrând hrisovul sfânt al slovei,
Priveşte Câpitanul Proca
Şi Ştefan Vodă al Moldovei!

La voi, ce apăraţi moşia,
Priveşte, de pe culmi, Hotinul,
Cetatea Albă şi Chilia,
Cum îşi rosteşte-un Neam Destinul!

Privesc la vitejasca faptă
Vasile Lupu din Orhei
Şi Lapuşneanu în lupta dreaptă,
Cum îi sdrobiţi voi pe mişei!

La lupta voastră în Ţighina
Privesc Codrenii din Ţigheci,
Cum seceraţi din lan neghina:
Să piară, iarba rea, pe veci!

Loviţi cu fulgere de bardă,
Sdrobind balaurul sinistru:
Goniţi însângerata hoardă,
Hăt, peste Nistru, peste Nistru!

Străfulgeraţi Arma în lumină,
Să-i desrobiţi pe fraţi din jug:
Strobiţi sălbateca jivină,
Goniţi-o dincolo de Bug!

Ion Buzdugan