Suflet românesc - selecţii de Gheorghe Bogdan

În centrul atenţiei divine - de Vasile Voiculescu

[[wysiwyg_imageupload:81:]]Quote: "Sunt născut la ţară, ceea ce socotesc că e cel mai mare noroc din viaţa mea. Părinţii mei, oameni simpli, au fost pioşi... Practicanţi moderaţi, fără habotnicie, religia a fost însă pravila, enciclopedia vieţii lor practice... Trăiam însă o viaţă autentic rurală ritmată de anotimpuri, poruncită de natură, înseilată pe datine şi străvechi obiceiuri" Aşa îşi evocă Vasile Voiculescu... Read more

Ce învăţăm călătorind - de Mircea Eliade

Contribuţie Gheorghe Bogdan [[wysiwyg_imageupload:85:]]Cineva a spus că o călătorie este un lucru serios pentru persoanele frivole şi un lucru frivol pentru persoanele serioase. Cred că este o bună parte de adevăr în acest cuvant de spirit. Pentru că o călătorie te învaţă fără voie o sumă de lucruri; şi nu numai acela care ştie deja foarte mult - şi este... Read more

Doina Românului American

contribuţie Gheorghe BOGDAN Când eram în sat la mine Măicuţa mă ţinea bine Cu toţi fraţii lângă mine. Acasă n"aveam dolarul, Dar aveam boii şi carul Şi aşa-mi petreceam amarul Tot cu boii şi cu carul... Dară când am crescut mare Am trecut o apă mare, Şi-s înstrăinat prea tare... Auzit-am o minciună Că America-i Ţară bună. Ţară bună şi... Read more

Eminescu - sau despre absolut

contribuţie Gheorghe BOGDAN [[wysiwyg_imageupload:91:]]Asa se intitulează cartea d-rei Rosa del Conte, profesoară de literatură romană la Universitatea din Roma : "Mihai Eminescu o dell"Assoluto" (Istitutto di Filologia Romanza della Universita di Roma, studi e Testi: Societa Tipografica Editrice Modenese, Modena, 1963, 482 pag. ). Este fără îndoială cea mai vastă monografie închinată, într-o limbă străină, lui Mihai Eminescu. (Pe cât... Read more

Tipuri de viaţă spirituală şi tipuri de cultură - Nae Ionescu

în definitiv, toată activitatea noastră spirituală constă în a primi indicaţii dintr'o lume obiectivă, în a valorifica indicaţii în raport cu fiinţa noastră spirituală şi în a formula rezultatul acestei valorificări. Adică există o fiinţă a noastră spirituală: ea există ca o realitate, care este un fel de măsură, un fel de criteriu de apreciere, un fel de piatră de... Read more

Ortodoxismul Basarabean - Gala Galaction

[[wysiwyg_imageupload:67:]]Quote: Articolul a apărut în Revista Fundaţiilor Regale , anul VIII, Nr 8-9, 1 August - 1 Septembrie 1941 în mintea românului cărturar, din alte provincii decât Basarabia şi profan în ale Bisericii şi ale Teologiei, "ortodoxismul basarabean" înseamnă ceva exterior şi pitoresc. Ne-am intâlnit adeseori cu clerici basarabeni. Am intrat de câteva ori prin bisericile dintre Prut şi Nistru... Read more

Ne chiamă ţara - Ion Buzdugan

Arcaşilor şi plăeşilor lui Ştefan Cel Mare pioasă închinare. 22 Iunie 1941, în zorii desrobirii Din bucium azi ne chiamă Ţara, Arcaşi, porniţi vârtej la luptă: Să smulgeţi brazda milenară, Din trupul ţării noastre ruptă! Plăieşi, la luptă pentru Rege, Că Ţara vă binecuvântă: La luptă pentru sfânta Lege Şi pentru vatra noastră sfântă! Voi, oştilor basarabene, Răzeşi, mazili, cu... Read more

Balada Doinei - Nichifor Crainic

Din culme în culme pe munte pietros, se năzăre satul din Ţara de Jos; acolo, prin vălul albaştrilor aburi, ciobanul ghiceşte mijiri de oleaburi, dar cum le cunoaşte de mic şi pe rând, mai limpezi le vede cu ochiul din gând... Şi-acolo în vale, o strâmbă cocioabă şi-o mamă bătrână cu viaţă de zdroabă, şi-o zână de fată la casa... Read more

Hristos a înviat - Alexandru Vlahuţă

Şi-au tremurat stăpânii lumei La glasul blândului profet, Şi-un duşman au văzut în fiul Dulgherului din Nazaret. Şi mulţi cu pietre îl alungă, Şi râd de el ca de-un smintit, însă zâmbeşte tuturora - Atot puternic şi smerit. El orbilor le dă lumină, El munţilor le dă cuvânt, Pe cei infimi îi întăreşte, Pe morţi îi scoală din mormânt. Şi... Read more

Biserica Românească - Ovidiu Coatu

Note pe marginea unui [[wysiwyg_imageupload:73:]] studiu Pe Argeş în jos Pe un mal frumos Negru Vodă trece Cu tovarăşi zece.... Merg cu toţi pe cale Să aleagă'n vale Loc de mânăstire Şi de pomenire... Dacă din locuinţa strămoşilor Daci nu ne-a rămas nimica (avem doar câteva indicaţii pe Columna Traiană), dispărâd din cauza materialului peritor, adică lemn şi pământ, totuşi... Read more

Scrisori de la Paris

contribuţie Gheorghe Bogdan Emil CIORAN: Ecartelement (Paris, Galimard) Cum se poate traduce ecartelement? Sfâşieri, rupt în patru bucăţi, de patru cai, ca cei osândiţi la moarte. Frângere? Prima problemă pe care ţi-o pune un text de Cioran, este o problemă de traducere. Tocmai pentru că este un autor care nu traduce nici în franţuzeşte astăzi, nici în româneşte, altădată. Nu... Read more

The Pastoral Paradise

[[wysiwyg_imageupload:101:]]THE PASTORAL PARADISE by Octavian Bohociu Note: This is an introduction to a series of Romanian folkloric themes, which will be published in the future issues of our magazine. Dear America, let me introduce myself. I am the Romanian People. You have heard about me in many circumstances. Sometimes you liked me, sometimes you did not. But I feel that... Read more

Pages

Subscribe to Suflet românesc - selecţii de Gheorghe Bogdan