Mihai PETROVICI

Naşterea Domnului

Miroase a colinde şi a prunc Sfânt, a naştere de Domn şi a Mântuire. Trăim o noua liturghisire a începutului şi în această matcă serafică să ne fie iertat prozaismul istoricităţii, dar în acest mileniu creştin avem nevoie câteodată şi de o hrană pentru minte. Ceea ce relatează Evanghelile despre mesajul, faptele şi istoria lui Iisus se caracterizează printr-o autenticitate, printr-o prospeţime pe care nici chiar credinţa pascală a comunităţii nu le-a putut atenua - spune un exeget al Evanghelilor, Bornkamm. Totul trimite la persoana lui Iisus. Dacă Evanghelile nu prezintă istoria lui Iisus în toate etapele sale ... ele totuşi vorbesc de istorie ca fapt şi eveniment. Ele furnizează chiar date abundente în acest sens: putem face această afirmaţie cu toată îndrăzneala, în ciuda vulnerabilităţii istorice a atâtor cuvinte şi istorisiri luate izolat.Read more

Lepra şi Mila

Două noţiuni de dictionar din Evanghelia după Luca cap 17, versetele 11-19, au dat naştere unor capodopere ale genului. Cuvintele sunt: lepra şi mila. În Dex, lepra este definită ca boală contagioasă, cronică, frecventă mai ales în regiunile tropicale, produsă de un bacil specific şi caracterizată prin leziuni localizate pe piele, pe sistemul nervos periferic, mucoase, viscere etc.Read more

Evanghelia Milostivirii

Quote: "Braţele părinteşti grăbeşte a le deschide mie că în desfătări am cheltuit viaţa mea. Spre bogăţia cea necheltuită a îndurărilor Tale căutând acum, Mântuitorule, inima mea cea sărăcită nu o trece cu vederea. Că Ţie doamne, întru umilinţă strig: Greşit-am, Părinte, la cer şi înaintea Ta." Acesta este troparul slujbei bizantine a tunderii în monahism, ritual în care Biserica... Read more

Duminica Sfinţilor români

Început de iulie. Duminica a doua după Rusalii, a Sfinţilor Români. La doi iulie şi pomenirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. Îl vom aminti doar pe acesta pentru că mulţi neavizaţi îi contestă meritul de Sfânt.Read more

Duminica pâinii

"Şi privind la cer a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor." Mt. 14,19 Iisus trece de "cealaltă parte a mării", adică a lacului Tiberiadei (sau Ghenizaret). Nu scapă de mulţimi. Sunt ca la 5000 de bărbaţi fără a pune la socoteală femeile şi copiii. Tabloul descris de Jacques Duquesne amplifică coloritul din relatarea biblică: Un vălmăşag... Read more

Biblia în cultul ortodox şi în cultura lumii

Biblia (de la cuvântul de origine gracă biblion = carte, pl. biblia = cărţi) constituie o colecţie de părţi pe care Biserica le acceptă şi le venerează ca Sfântă Scriptură (Biblia hagia) ea fiind scrisă sub inspiraţia Duhului Sfânt, a cuvântului lui Dumnezeu. Biblia se compune din două părţi: Cărţile Sfinte ale religiei iudaice, numite Vechiul Testament, deoarece cuprinde cel dintâi legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul evreu, şi Cărţile scrise de primii creştini despre întemeietorul religiei lor şi despre viaţa celor dintâi comunităţi creştine, numite Noul Testament deoarece conţin legământul încheiat de Dumnezeu în Iisus Hristos cu toţi oamenii.Read more

Învierea Domnului

Tristeţea se împleteşte cu bucuria, adevărul cu minciuna, viaţa cu moartea. Soarele se joacă împreună cu ploaia de-a viaţa. Undeva aproape ne jucăm şi noi de-a răstignirea şi învierea noastră. Toţi trecem prin durere şi prin bucurie. Frumuseţea clipei se împleteşte cu durerea ei. Respirăm viaţa prin bucuriile astrale ale omenirii şi ne cufundăm în moarte prin răstignirile ei. Sunt vicisitudinile experienţei la a cărui capăt ne aflăm împreună cu Dumnezeu, pe cruce sau în înviere.Read more

Crăciunul

Crăciunul Îmi povesteau bătrânii de Crăciun. Vremuri de mult stinse, cu zăpezi mari, cu focuri înaintea casei, cu posturi ţinute în sfinţenie. Apoi cântecul clopotelor ce vesteau Naşterea. Liturghia ca o lumină şi Pruncul născut în iesle. Colindele ce se revărsau a bucurie, portul popular şi jocul din curtea Bisericii. Masă bogată după o lungă asteptare şi din nou colindele... Read more
Subscribe to Mihai PETROVICI