Suflet românesc - selecţii de Gheorghe Bogdan

Romanian Peasant Art

[[wysiwyg_imageupload:103:]]Romanian Peasant Art By Octavian Buhociu The characteristic feature of Romanian folk arts is the recurrence of a specifically abstract style of designing in the decoration of the peasants, houses, in their costumes, their carpets and embroideries, in the craftsmanship displayed in the ornamentation of the simplest implements and household objects, in the enamelling and in the ingeniously multicoloured staining... Read more

Colinde - Radu Gyr

Colind ceresc de Radu Gyr Cerul şi-a deschis soborul - Lerui, Doamne, Ler - au pornit cu pluguşorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă şi de giuvaier, toţi luceferii colindă - Lerui, Doamne, Ler - Vântul suflă cu lumina - Lerui, Doamne, Ler - în buhai de lună plină leganat în ger. Patru heruvimi cu glugă albă de... Read more

Din literatura poporană a sărbătorilor

Din literatura poporană a sărbătorilor Preluar e de Gheorghe Bogdan Colindele Numele de „Colinde" ar trebui să se dea tuturor poeziilor poporane care se cântă ori se recită de către grupe mai mari sau mai mici de tineri ori de copii, colindând pe la casele locuitorilor din sate sau din oraşe. Poporul se serveşte de acest cuvânt numai pentru urările... Read more

The Haiduc - Octavian BUHOCIU

The alter ego of the shepherd is just a human type of the Carpathian people who arises from a vital ethnical need. His destiny has taken a brisk turn not because he has chosen it, but because of forceful circumstances, namely the intervening of an invader, a tyrant who destroys his belongings and disturbs forever his peaceful existence. This adversity,... Read more

Comemorare Eminescu

Comemorarea morţii lui Mihai Eminescu, 1909 [[wysiwyg_imageupload:107:]] Anul trecut în cel mai nou domeniu al istoriei noastre, a fost închinat în mare parte serbărilor naţionale şi culturale ale neamului nostru întreg. Semn bun, dătător de nădejdi pentru viitorul unităţii sufleteşti a Românilor de pretutindeni. Semicentenarul Unirei, ca şi centenarul lui Şaguna, ca şi comemorarea lui Eminescu, s-au sărbătorit în toate... Read more

The Santoaderi

[[wysiwyg_imageupload:105:]] The Santoaderi de Octavian Buhociu There are many indications that a very long time ago the people in the Carpathian Mountains had a lunar cycle, which used to begin by the end of February. What the religious spring festivals were in their times, we do not know. The Carpathian folklore, however, preserved for us a number of popular customs,... Read more

despre Basil Munteanu - Virgil Ierunca

La 1 Iulie 1972 se stingea din viaţă profesorul Basil Munteanu. Cu el dispărea una dintre personalităţile de seamă ale exilului românesc. Într"adevăr, pentru puţini exilul a însemnat — ca pentru Basil Munteanu — un tărâm de suferinţă în demnitate, un cadru de reconstruire ideală a României pierdute in noaptea totalitară. Omul acesta care şi-a francizat numele — poate şi... Read more

Mircea Vulcănescu - Lucian Bădescu

Quote: Încă o revistă în exil. Da. Pentrucă acum începe, de fapt, un nou exil. În vremea când teroarea era măsura esenţială a regimului înscăunat în România de nemerniciile unei istorii-pe-dos, oricare Român din afara hotarelor devenea, nu numai cu dar şi iată. voia lui, un exilat. N"avea de ales. Tirania îşi ajungea sieşi şi, în monologul ei mecanic, nu... Read more

Pages

Subscribe to Suflet românesc - selecţii de Gheorghe Bogdan