S-A STINS CAVALERUL

S-A STINS CAVALERUL

 

                               In memoriam lui Arthur Porumboiu                                                               

 

S-a stins Cavalerul, King Arthur s-a stins,

cu rana de cuvinte la vedere,

cu pana încleiată de albastrul

legendei propriei lui dimensiuni.

 

Aduceţi căni şi pahare şi lume

să sece izvorul, aduceţi şi orbii

din Avalon, ce-i neînvins şi solemn,

fără armură, la Tomis să vadă.

 

Un dux bellorum fără Camelot

stă neclintit peste fapte prescrise,

între străvezii şi suave silabe,

„precum bugării pe apă”.

 

„Poet de geniu”- cum îi plăcea să se-alinte,-

la pontul cu iarnă-nobleţe,

s-a stins Porumbelul străpuns de ursită

şi pasiunea luminii măreţe.

 

Durere slăbită, uitată departe,

ce bate din aripi tot mai încet,

s-a dus Cavalerul cu trupul inert

să ceară un tron de odihnă.

Cenaclu Literar: