Marina NICOLAEV

despre această iarnă

vorbeau despre vechile şpalturi
armuri roase de ceţuri
manuscrise vechi
legate în aur
despre păsări cioplite prin tâmpla cerului
sau doar de umbra lor

până când
litere de zăpadă se revoltau
din mansardele igrasioase
decolorate umede cuvinte

cine mai aleargă spre nicăieri
cu viscerele sufletului
proiectate spre lună
simulând altceva
redundantă povară

era doar jocul
celor proscrişi
în turnuri firave de sticlă

Cenaclu Literar: 

acum ştiu


Trebuie să zidesc peste umbra ta o cetate
ca să amintească aceste zile
dureroase
copilului nenăscut.

Veţi veni amândoi
ţinându-vă sfielnic sufletele-n mâini:
fiica noastră
vei fi tu
ca o petală peste altă petală
presată de incisivii toamnei.

Ţii ochii închişi:
surprins aştepţi
primăvara
intrând în carnea ta.

Un alt imn să rodească
trup răzvrătindu-se între semne

mă şterg cu insomnii de var la ochi
nu ştiu de ce învăţ
abia acum că nu mai eşti.

Cenaclu Literar: 

va fi fost să pleci

depărtările se-ncleştau
pe marginea nedefinită a norilor
de fiecare dată simţeam, iubite
iernile reginei de sticlă
ghemuite pe ţărmuri
precum fiarele-nsetate
lichefiate prin nisipuri
ca murmur de pietre
vremelnic întoarse spre cer

cum freamătă spre adâncuri
epave-mpletite-n
carnea marelui catarg
prin clipele vechi
ce se sparg
aduceri-amare-aminte

...va fi fost să pleci peste alte mări, iubite
prin locuri dureros viscolite
de iarna crescută-ntre noi
fără cuvinte.

Cenaclu Literar: 

la vest de mine însămi

ploua în iunie
şi mă pândea din nou
senzaţia aceea stranie de libertate
din vârful cireşului

de undeva, de altunde,
archimboldo deschidea ferestre larg
sărutului umezit de cireşe
pe şevaletul memoriei
până când
umbrele se lichefiau tandru
în haine de duminică
pe străzile din Saint Germain

ploua şoptit în strană
iar păsările plecau hohotit
din sufletul meu descheiat
la vest de mine însămi...

Cenaclu Literar: 

Memoria imediată


nu-mi mai amintesc de tine,
amprenta trupului tău s-a risipit
prin valurile epidermei
prin intestine,
ca o substanţă letală
absorbită,

demult
îmi reprogramasem
identitatea
extirpând
nostalgii târzii
demodate
când urmele melcilor
încă străluceau
pe buzele dimineţii
deschizând
cangrenele sărutului
în sarabanda veche, uzată

atemporal
îmi înfloreşte-n sânge
conturul inimii de piatră
contraceptivul iertării de tine:
memoria imediată.

Cenaclu Literar: 

zborul cu o singură aripă

ce limpede mîngîi tu stelele pe litere
şi închizi obloanele sunetelor incinerate pînă la plînset
prin camere strîmte disperării de taină

vitraliile inimilor nu se vindecă niciodată
cu patima sau ura neofiţilor

rămîi cu mine primăvara în ritm Atena Nike
între inimă şi Acropole
e vremea să imprimi diacronic fonograme senzuale
şi să le făgăduieşti luminii într-un zbor unic
cu o singură aripă
întotdeauna minunile par inadaptabile
condiţiilor de trafic

Cenaclu Literar: 

apocrifă

în jurul meu cad zidurile norilor
contractez pneumonii de-o viaţă şi tu nu ştii
cum naufragiază penultima călătorie

iluzia de a fi jumătate umbră ţărmului cronofag
se pierde acestei încremeniri apocrife
numai el îşi caută prin nisipuri tanagra muribundă
lîngă solfegii de sînge

sunt doar catedrale de aer ascuţite dincolo
de ne-au rămas închise într-o piatră albastră mările şi navigatorii

de la o vreme mi-am ridicat
un cavou de nesomn pe marginea lumii
unde înfrigurează tăcerea
aeropagul inocenţei

Cenaclu Literar: 

din muntele vremelnic de ceaţă

se ridică neliniştea să-mi poarte
din muntele vremelnic de ceaţă
giulgiul mărginit al silabelor

ce nume le vom da iubite celor dinainte pierduţi
pruncilor lepădaţi în urne roşii de porţelan
când ne vor striga plângînd prin somn

ce frică de întuneric
îi vor mai zidi încă o dată în mine firav
ca-ntr-o îmbrăţişare uscată
de frig şi spaimă

copii însinguraţi fără armuri între icoane de pietre şi ape
cu ochii mari străvezii de iarnă

Cenaclu Literar: 

Pictorul de poduri


eram în ultimul tramvai purtînd şevaletul demodat
şi dacă îţi spun cum pictam din nou pe furiş
peisajul uitat despre lumea întoarsă din mine
prin camere cu oglinzi acoperite de cearşafuri

uleiurile îmi vibrau sub degete ca atunci
cînd eşti singur şi vezi în depărtare podul de flori
străvezie fata morgana
poate că am coborît demult dincolo
de la o vreme cineva adună culorile uscate pierdute
sau e urma albastrului cobalt
despre care nimeni nu a scris în decembrie

Cenaclu Literar: 

Scurt monolog despre înger

vorbeam deseori despre îngeri
din cărţile altora
sau poate din semne
dar nu simţeam decît tremurul umbrei
proiectat de-a lungul urmelor
ca şi cum
o vietate stranie,
desfigurată
s-ar tîrî anevoios cu mine-n spate
prin nisipul fierbinte

din cînd în cînd
gesturile se dedublau
arabescurile din aer
se desincronizau
şi eu nu ştiam
că şi El încerca să scape
de coşmaruri
şi umbre

...doar mă-nfăşura-n aripile-i calde
ca-ntr-un cocon
de iarbă

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Marina NICOLAEV