Recenzii de Carte

Note de lectură

Panait Istrati - Familia Perlmutter

 
I
 
Isaac Perlmutter
Moto:
”Stă scris în cartea nevăzută a oricărui destin tragiccă dragostea- care-i o fericire tulburătoare pentru muritorii de rând- trebuie să fie un jăratec pentru generoșii cu inimile plăpânde...Ăsta era destinul lui Isaac.”
Romanul ”Familia Perlmutter” a fost scris de Panait Istrati în colaborare  cu bunul său prieten,  Josue Jehouda și publicat în 1927.  Îi lega o prietenie exemplară bazată pe respect și admirație lucru pe care îl evocă însuși Josua Jehouda: 

Cenaclu Literar: 

Jeni Acterian - Jurnalul unei ființe greu de mulțumit

”... De atunci sufletul meu

Și-a lepădat simbolurile

Și zace mut ca o vioară

Când toate pădurile sună

În inima și sângele meu

Toate amărăciunile de mătrăgună

Cu umbre și fioruri negre s-adună

Sunt mai sărac decât un vis

Mai singur decât o tăcere

Prin umbre sunt numai părere

Cenaclu Literar: 

Gotfried Wagner- Moștenirea Wagner

La 13 februarie 1883 se stingea din viaţă, la Veneţia, cel care devenise o adevărată instituţie culturală, unul din marii compozitori ai veacului al XIX-lea. Geniul său unic a convieţuit alături de Verdi (născut în acelaşi an, 1813); şi, dacă Verdi a fost însuşi principiul operei muzicale, Wagner a însemnat desăvârşirea dramei muzicale.

Cenaclu Literar: 

Ilf şi Petrov- Viţelul de aur

 

 

 

 

 

„1 Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron, şi i-a zis: Haide! fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.”

2 Aaron le-a răspuns: Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelo,  fiilor si fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.”

Cenaclu Literar: 

Somerset W. Maugham – Vălul pictat

 

 

 

 ”Nu ridica vălul pictat pe care, trăitorii
Viaţă îl numesc; chiar dacă forme ireale pot fi pe el pictate

Nu fac decât să  mimeze tot ce am crede

În culori întinse la întâmplare – în dosul lui stă ascunsă Teama

 

Şi Speranţa, Destine gemene care îşi împletesc mereu

Umbrele, deasupra haosului orb şi ameninţător.

Ştiam pe cineva care l-a ridicat – căuta,

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Recenzii de Carte