Recenzii de Carte

Note de lectură

John Steinbeck - Joia dulce

 

 

Războiul a împărţit de fiecare dată lumea în „înainte de” şi „după”: un „înainte de” evocat cu nostalgie şi admiraţie şi un „după” privit cu tristeţe şi, în care, cu greu îţi puteai regăsi matca. Acelaşi lucru se întâmplă pe Strada Sardelelor, locul unde îşi duc veacul majoritatea eroilor lui Steinbeck, din povestirea ”Joia dulce”.

Cenaclu Literar: 

Elena Dulgheru - Tarkovski- filmul ca rugăciune

 

 

 

Moto: 

„Dar mai ales vă conjur,
nu puneţi mâna pe poet!
Nu, nu puneţi niciodată mâna pe poet!
...Decât numai atunci când mâna voastră
este subţire ca raza
Şi numai aşa mâna voastră, ar putea
să treacă prin el.”

 

(Nichita Stănescu- Poetul ca şi soldatul)

Cenaclu Literar: 

Panait Istrati - Familia Perlmutter

 
I
 
Isaac Perlmutter
Moto:
”Stă scris în cartea nevăzută a oricărui destin tragiccă dragostea- care-i o fericire tulburătoare pentru muritorii de rând- trebuie să fie un jăratec pentru generoșii cu inimile plăpânde...Ăsta era destinul lui Isaac.”
Romanul ”Familia Perlmutter” a fost scris de Panait Istrati în colaborare  cu bunul său prieten,  Josue Jehouda și publicat în 1927.  Îi lega o prietenie exemplară bazată pe respect și admirație lucru pe care îl evocă însuși Josua Jehouda: 

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Recenzii de Carte