Recenzii de Carte

Note de lectură

HERMAN BROCH - MOARTEA LUI VIRGILIU

 

 

Literatura modernă de expresie germană de la sfârșitul secolului al  XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a fost marcată de  câteva nume pline de rezonanță precum  Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Ştefan Zweig. Franz Kafka, Hermann Broch, Georg Trakl, Franz Werfel, Heimito von Doderer.   În această galerie a excelenței, remarcabil rămâne trioul:  Broch, Kafka, Musil.

Cenaclu Literar: 

TIM TZOULIADIS- ABANDONAȚII DE LA MAREA CRIZĂ ECONOMICĂ LA GULAG: DESTINELE UNOR TINERI AMERICANI ÎN RUSIA LUI STALIN

 

 

 

 Oricine a fost torturat, rămâne torturat. Tortura lasă în el o arsură de neşters

(Jean Amery, La limitele raţiunii)

 

Cenaclu Literar: 

LEV ȘESTOV- APOTEOZA LIPSEI DE TEMEIURI. ESEU DE GÂNDIRE ADOGMATICĂ

 

 

 

 

 În veacurile din urmă filozofia a urmat două mari direcţii: prima prelungeşte elenismul, trece prin renascentism, prin raţionalismul iluminist, către clasicismul german şi pozitivismul ştiinţific; cea de-a doua direcţie îşi trage seva din sursele biblice şi medievale având un caracter romantic, antisistemic şi iraţionalist.

Cenaclu Literar: 

LEV ȘESTOV- REVELAȚIILE MORȚII

 

În ”Revelaţiile morţii”, ca şi în celelate eseuri, Şestov pune în ecuație raționalismul, sistemul filosofic cel mai riguros, cu  iraţionalismul gândirii umane. „E om numai acela care ştie ce înseamnă viaţa şi ce înseamnă moartea,” spune el. „Cel care nu ştie, cel care, fie numai din când în când, fie numai şi pentru o singură clipă, încetează, a deosebi limita ce separă viaţa de moarte, acela încetează să mai fie om, pentru a deveni...” pg.16

Cenaclu Literar: 

JOSE SARAMAGO- ESEU DESPRE ORBIRE

 

 

 

“În adâncul nostru este ceva care n-are nume, acest ceva suntem.”

Cu ceva vreme în urmă scriam un eseu despre lumea orbeţilor, barzii tradiţionali atinşi de orbire, şi despre orbii geniali. Lumea orbeţilor găseşte admirabilă ilustrare în dialogul dintre Ţarul Ivan cel Groaznic şi rapsodul orb care-l adormea cu poveştile sale.

«-Şi cine v-a învăţat cântece să cântaţi şi poveşti să povestiţi ?

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Recenzii de Carte