Eseuri Culturale - Gheorghe Bogdan

Gheorghe Bogdan

Începem astăzi împreună o călătorie fabuloasă în lumea Muzicii şi a marilor compozitori.

Făuritori de paradisiace lumi, sculptori fără egali ai invizibilului, răstălmăcind iarăşi şi iarăşi arhetipurile filozofi ce şi comportamentale ale umanităţii, muzicienii de geniu au reuşit să pătrundă cel mai adinc în abisul fără sfârşit numit Sufl et şi- în acelaşi timp - să transmită prin intermediul unui limbaj universal de sorginte divină (Muzica) mesaje tulburator de profunde către zeci de generaţii. Prin mişcarea infi nitezimală produsă în resorturile microscopice ale Firii, Muzica a reuşit nu de puţine ori să transforme şi să transfi gureze Omul, dezghiocându-l din carapacea-i animalică şi eliberîndu-l către esenţa-i divină.

Universul Sonor

Giuseppe Verdi

 

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Giuseppe Verdi

Opera este cel mai complex gen musical, ea adunând laolaltă orchestra simfonică, coruri, balet, solişti, costume şi decoruri. Sincretismul este la el acasă pe scena lirică şi de aceea a scrie operă este o încercare temerară pentru orice compozitor. La complexitatea forţelor implicate în punerea în scenă a unei opere se adaugă tirania textului ce stă la baza lucrării (libretul) care trebuie urmat întocmai şi care, într-o anumită măsura, limitează libertatea de...Read more

Jean Baptiste Lully

 

Jean Baptiste Lully

(1632-1687)

Jean Baptiste LullyAbsolutismul monarhic european a atins apogeul odată cu instalarea pe tronul Franţei a Regelui-Soare, Ludovic al XIV-lea. Această perioadă din istoria Bătrânului Continent reprezintă nu numai triumful regalităţii, dar şi triumful Europei ca unică putere mondială. Cu Anglia ieşită întărită din Războiul Civil declanşat de Oliver Cromwell, cu Spania reunită de mai bine de un secol sub steagurile Aragonului şi Castiliei şi devenită între timp stăpâna incontestabilă a mărilor şi...Read more

Giacomo Pucinni

 

 Giacomo Pucinni

(1958-1924)

 

Giacomo Pucinni

"Chi ha vissuto per amore, per amore si morì" ("Cel ce a trăit pentru dragoste, va muri din dragoste").

Această temă, definită în opera "Il tabarro" (Mantia), ar putea servi drept deviză întregii opere pucciniene. Strălucit urmaş al mitului verdian, Puccini a înnobilat secolul al 20-lea cu muzica sa răvăşitoare. Reprezentantul cel mai de seamă al verismului (realism)    muzical a încheiat practic istoria operei italiene, punându-i o cunună strălucitoare de diamante...Read more

Frantz Schubert

 

FRANTZ SCHUBERT
(1797 - 1828)

 

„Muzica mea este produsul talentului şi al nefericirii mele.
Iar publicul pare atras mai ales de piesele scrise în
cele mai grele momente ale vieţii mele."

Frantz SchubertDeşi în ultimul deceniu muzica veche (sec. 14-17) a pătruns con-siderabil în rândurile melomanilor, cea mai populară perioadă din istoria muzicii continuă să rămână romantismul. El cuprinde întregul secol al 19-lea şi se caracterizează prin intensităţi emoţionale extreme, pendulând permanent între jubilaţie şi disperare. Cu apetenţa...Read more

Gioacchino Rossini

 

 Gioacchino Rossini

(1792 - 1868)

„Da-ţi-mi o listă de bucate şi o fac muzică cât ai bate din palme."
Rossini

  Gioacchino RossiniFără îndoială cel mai simpatic personaj din galeria marilor compozitori, Rossini a îmbogăţit lumea mirifică a operei cu arii fermecătoare care au cucerit publicul de pretutindeni. Jovial, supraponderal (ca să nu spunem obez), glumeţul italian poseda un talent uluitor de a crea melodii oriunde, în orice condiţii şi oricând . De o...Read more

Franz Joseph Haydn

 

 Franz Joseph Haydn

(1732-1809)

Aproape toţi oamenii au auzit de Mozart şi de Beethoven; multă lume ştie că exista piese muzicale numite sonate şi simfonii. Marea majoritate a populaţiei Globului cunoaşte aceste nume şi cuvinte, după cum toată lumea ştie cuvântul „clasic". Pervertit şi aplicat greşit mai ales pe continentul American, acest cuvânt defineşte o perioadă glorioasă din Istoria Muzicii, perioadă în care simfonia şi sonata s-au format (au fost inventate) şi care a dăruit Panteonului cultural comun genialele creaţii ale lui Wofgang Amadeus Mozart şi Ludwig van Beethoven. Aceasta să fie totul?...Read more

Serghei Rahmaninov

 

Serghei Rahmaninov

(1873-1943)

Serghei RachmaninovFigură romantică prin excelenţă (după unii, de un exacerbat romantism), Serghei Rachmaninov încheie acest tumultuos curent al Istoriei Muzicii, lăsând posterităţii o muzică învăluitoare şi pasionată, de multe ori cu efecte emoţionale profunde asupra audienţei. Poate că nu întâmplător ultimul romantic a fost un rus. Spiritul nesfârşitelor stepe şi păduri de mesteceni a dat ultimei părţi a secolului 19 creatori remarcabili. Intrat adânc, parcă într-o superbă inerţie, în secolul automatizării, maşinilor şi cinismului, Rachmaninov avea să încheie acest...Read more

Richard Wagner (1)

 

 Richard Wagner (1)

(1813-1883) 

Eu scriu Muzica cu semnul exclamării!
Sunt convins că există curenţi universali de Gândire Divină vibrând pretutindeni în Univers şi că oricine poate simţi
aceste vibraţii are parte de ceea ce îndeobşte numim inspiraţie. Bucuria nu se află în obiecte. Ea este în noi înşine.

Richard Wagner


În 1985, când a fost deschisă la Bayreuth Festspielhaus - locul de pelerinaj al wagnerienilor de pretutindeni - o expoziţie întitulată „Wagner şi evreii", directorul muzeului, Herbert Eger, a afirmat că expoziţia nu era o pledoarie pro-Wagner,...Read more

Richard Wagner (2)

 

 Richard Wagner (2)

(1813-1883)

Richard WagnerRichard Wagner a fost unul dintre puţinii aleşi care au schimbat cursul Istoriei Muzicii. Creaţia sa - monumentală, profundă şi de o complexitate nemaiîntâlnită până la el - a dominat secolul al 19-lea şi a divizat lumea muzicală în două tabere adverse. Influenţa ei este încă prezentă la mai bine de un veac de la moartea compozitorului. Wagner a fost un creator total: compozitor, scriitor, poet (îşi scria singur libretele operelor sale), regizor,...Read more