Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

Pământul - stihie a regenerării

  Pământul - stihie a regenerării

Alături de apă, foc şi cer (aer), pământul este simbol arhetipal şi element fundamental în alcătuirea cosmosului. Chiar dacă în opoziţie cu cerul pământul apare marcat negativ, el reprezintă un pol pozitiv în raport cu apa. Pământul e asociat cu pântecul matern, e o stihie a fecundităţii şi regenerării. Mitologemul pământului mamă (Terra Mater) are o răspândire cvasi-universală; apare deosebit de pregnant...

Articole Atheneum: 

Richard Wagner (1)

 Richard Wagner (1)

(1813-1883) 

Eu scriu Muzica cu semnul exclamării!
Sunt convins că există curenţi universali de Gândire Divină vibrând pretutindeni în Univers şi că oricine poate simţi
aceste vibraţii are parte de ceea ce îndeobşte numim inspiraţie. Bucuria nu se află în obiecte. Ea este în noi înşine.

...

Articole Atheneum: 

O viaţă trăită în linia întâi (VI)

La 80 de ani, un actor român se destăinuie

 

Momentul 1989 * Preşedinte al FSN * Democraţie şi bolşevism * Revoluţia a fost o Revoluţie * Optimism absurd sau lucid? * Conversaţii cu Cioran

 

Adrian Munteanu: Cu tot regretul faţă de o mulţime de aspecte...

Articole Atheneum: 

Fără nici o şoaptăCu siguranţă, într-un oraş ca Timişoara, se întâmplă multe lucruri despre care aş fi vrut să vă povestesc, dar m-am oprit asupra unui concert care m-a copleşit, mi-a răvăşit amintirile din adolescenţă, m-a întinerit! Şi nu numai pe mine pentru că, într-o căldură ireală pentru noiembrie şi în aplauze fără sfârşit, Nicu Alifantis (despre el este vorba) nu putea părăsi mica scenă din The Note, mulţumindu-ne şi spunându-ne, fermecător de modest, că nu merită dragostea...

Articole Atheneum: 

IMAGINARUL POSTMODERN (2)

IMAGINARUL POSTMODERN
SAU DESPRE FANTASMELE VEACULUI NOSTRU

(continuare din nr. trecut)

Omului postmodern nu i se renegă accesul la o realitate transcendentă... În sondaje de opinie nu se declară a-religios, sau ateu, ci dimpotrivă, manifestă o sete avidă înspre fenomenul religios care trebuie să corespundă nevoii sale de „palpabilitate" şi autosugestie. El trebuie să creadă şi să experimenteze nemijlocit...

Articole Atheneum: 

Schiţă cu apus romînesc - Regina Maria

 

„Regina unei ţări mici!

[[wysiwyg_imageupload:98:]]Aceia cari sunt deprinşi a vedea cârmuitori ai unei ţări mai mari, înţeleg prea puţin ce înseamnă aceasta. Înseamnă muncă şi griji şi nădejde, şi multă trudă pentru slabă ispravă. Dar larg e câmpul şi, dacă inima are voie bună, mare e opera.

Când eram tânără, gândiam că totul e muncă, muncă pieptiş în sus; dar anii care trecură, au adus o altă cunoştinţă binecuvântată, şi acuma ştiu. Ţara aceasta e mică, e nouă, dar e o ţară care mi-e dragă. Îmi trebuie ca şi altora să le fie...

Articole Atheneum: 

Legile Fizicii

... ca de exemplu, în cazul arcului mecanic.

Principiile fizice mecanice aplică în mod asemănător şi în acest caz. Arcul este de fapt un caz particular de bară metalică elastică. Forţa exterioară, numită presiune, este aplicată perpendicular pe bară, făcând-o să se deformeze elastic, adică provizoriu. Această deformare produce în interiorul barei tensiuni, care tind să contracareze presiunea aplicată. Dispariţia presiunii face ca bara să revină în poziţia iniţială. În cazul în care intensitatea presiunii exterioare este mai mare decât suma tensiunilor interioare, bara se deformează permanent, nemairevenind la poziţia iniţială după dispariţia presiunii aplicate. Acelaşi fenomen are loc dacă presiunea este menţinută timp îndelungat; vorbim în acest caz de "oboseală". Efectul pe care îl are presiunea depinde direct de indicele de elasticitate al materialului din care este făcută bara. Repetarea acestui proces va duce, eventual, la deformarea plastică a barei şi, în final, la ruperea ei. De ce unii oameni doresc să rupă toate barele întâlnite în cale, necesită o explicaţie mai largă, şi va face obiectul altei prelegeri.

S-a observat, pe cale experimentală, că dacă folosim două bare în loc de una singură, puse paralel una de cealaltă, mărimea presiunii poate fi mărită, fără a produce deformarea permanentă. într-adevăr, intensitatea forţei poate fi mărită cu fiecare nouă bară pusă în sistem. Aşa a apărut arcul mecanic, un sistem de bare care repartizează forţa exterioară în mod proporţional pe fiecare element compo­nent, numit spiră.

Articole Atheneum: 

Alimentaţia organică, moft sau necesitate?

Societatea în care am ales să trăim ne îndeamnă să devenim consumatori educaţi. Din punct de vedere informativ, avem opţiuni nenumărate de educare în ceea ce priveşte alimentaţia: publicaţii de orice fel, ziare, internet, televiziune - sfaturi peste sfaturi despre ce, cum, cât să mâncăm. Unele sfaturi merg mână în mână, altele sunt contradictorii. Şi pentru că lucrurile de obicei se complică pe măsură ce societatea progresează, a aparut un element în plus: alimentaţia organică. Totul, începând cu produsele animale şi continuând cu legume, fructe, cereale (în ultima vreme au apărut şi haine confecţionate din bumbac organic!) se balansează între "normal" şi organic.

Articole Atheneum: 

Septembrie - Locuri de groază... - Carmen Constantin şi Nick Sava

Uneori, dimineaţa, când ceaţa se ridica albă şi plină deasupra râului ce şerpuia printre case şi grădini, Trmice lua o înfăţişare de oraş fantomă. Îmi amintea de fiecare dată de oraşul din Stalker-ul lui Tarkovsky. Dealul dinspre nord apărea ca o cupolă plutind deasupra unui lac cu apa albă, nemişcată. Copacii şi casele răsfirate pe culmea dealului mă îndemnau de fiecare dată să schiţez imaginea pe care o vedeam de la etajul nouă al hotelului folosit drept lagăr. Spre est se ridicau turnurile şi clădirea greoaie a noii termocentrale. Zgomotul adus de briza dimineţii dinspre centrală, un...

Articole Atheneum: