Recenzii de Carte

Note de lectură

Doamna Sevigne Scrisorile „divinei marchize”

Literatura epistolară este un gen aparte pe care-l abordez cu mare plăcere şi curiozitate totodată.Mai ales, atunci când autorul este un adevărat maestru în consemnarea unor date ce ţin de realitatea momentului. Cred că femeile sunt mari specialiste în a scrie epistole: au un spirit de observaţie mult mai pătrunzător, sunt mai sentimentale, mai aplecate către amănunte picante, astfel că, atunci când eşti pus în afaţa unor asemenea documente, poţi să-ţi imaginezi tabloul unei întregi epoci.

Cenaclu Literar: 

Margaret Atwood - Povestirea Cameristei

               Pe măsură ce parcurgeam paginile romanului Margaretei Atwood, un sentiment de deja- vu mă stăpânea şi parcă nu mai simţeam nici o plăcere în a lectura în continuare. Povestirea scrisă la persoana întâi a primit premiul The Governor General’s Award, fapt care i-a adus şi recunoaşterea talentului autoarei dincolo de graniţele Canadei.

Cenaclu Literar: 

Vasile Gogea- Voci în vacarm - un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca

 

 Voci în vacarm - un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca”, cartea scriitorului şi publicistului Vasile Gogea, a apărut la Editura Eikon din Cluj în 2010, cu o postfaţă de Liviu Antonesei. Volumul conţine interviul pe care autorul l-a luat celor doi intelectuali- voci inconfundabile ale exilului românesc care, vreme de peste 40 de ani, au fost mintea limpede a culturii române.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Recenzii de Carte