Recenzii de Carte

Note de lectură

Aldous Huxley - Minunata lume nouă

”Utopiile, spune Berdiaev, ne apar astăzi mult mai realizabile decât se credea pe vremuri. De aceea în vremurile noastre ne aflăm în faţa unei întrebări destul de chinuitoare: cum să evităm înfăptuirea lor definitivă?... Utopiile sunt realizabile. Viaţa se îndreaptă către utopii. Şi poate că începe un veac nou, un veac în care intelectualii şi pătura cultivată vor visa la mijloacele de a evita utopiile şi de a reveni la o societate neutopică, mai puţin perfecă dar mai liberă.”

Cenaclu Literar: 

Doamna Sevigne Scrisorile „divinei marchize”

Literatura epistolară este un gen aparte pe care-l abordez cu mare plăcere şi curiozitate totodată.Mai ales, atunci când autorul este un adevărat maestru în consemnarea unor date ce ţin de realitatea momentului. Cred că femeile sunt mari specialiste în a scrie epistole: au un spirit de observaţie mult mai pătrunzător, sunt mai sentimentale, mai aplecate către amănunte picante, astfel că, atunci când eşti pus în afaţa unor asemenea documente, poţi să-ţi imaginezi tabloul unei întregi epoci.

Cenaclu Literar: 

Eşafodul de Cinghiz Aitmatov (note de lectură)

 Existenţa noatră atât de perisabilă pendulează între cele două momente esenţiale redate sugestiv prin sintagmele « a face ochi » şi « a închide ochii » . Între aceste două momente destinul individual se suprapune, ori se detaşează de destinul colectivităţii căreia îi aparţinem. De la Don Quijote şi până la romanul modern, marea literatură aduce în prim- plan astfel de traiectorii individuale marcate de acutele probleme ale existenţei care implică totodată destinul întregii omeniri.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Recenzii de Carte