Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

C. Rădulescu-Motru * Viaţa şi faptele sale

III. CREATOR DE SISTEM FILOSOFIC

1.    Reforma spirituală românească prin filosofie

Vom urmări evoluţia publicisticii filosofice a lui Motru în perioada interbelică, pentru a pune în relief anumite modificări de strategie şi de concepţie. Cu siguranţă, filosoful a continuat, după primul război mondial, să fie interesat de studiul filosofic al realităţilor româneşti.
O scurtă prezentare a
...

Christianity as Transformation of Space and Time
"The Mind is its own place, and in it self can make a Heav'n of Hell, a Hell of heav'n".
Milton, Paradise Lost 1. 254-5

 

As a theoretical perspective, I would like to consider on one hand the relationships between space, time, and mind: to see if a radical change in perception is possible (a paradigm shift), marked, in our case, by the development of Christianity and the emergency of the Western culture with its particular traits. On the other hand, and concomitantly, I will...

Articole Atheneum: 

Sub zodia nebuniei

 

  Sub zodia nebuniei

Poate pentru că era sfârşit de mileniu sau poate pentru că toţi credeau că lumea se va năruii,... ori poate pentru că înnebunise ea sau poate pentru că toţi oamenii se comportau anormal... însă dintr-o cauză sau alta, ceva se schimbase.

O lume nouă, o lume fără credinţă şi fără nici un Dumnezeu, din care dintr-o dată şi ea făcea parte, o ameţea. Parcă adormise şi, în loc să se trezească în lumea ei, continua să viseze ceva atât de...

Articole Atheneum: 

De tot râsul

  (Din prelegerile profesorului Escu, neascultate de nimeni)

(fragment)

...şi pentru că vorbim despre comportamentul animalelor daţi-mi voie să vă amintesc faptul că ele manifestă adeseori sentimente. Ataşament, furie, laşitate, neîncredere, teamă, durere... Cele mai multe din acestea nu ne sunt străine nici nouă oamenilor. Mai mult - animalele uneori plâng! Dovedesc chiar compasiune - spre deosebire de cei mai mulţi dintre oameni care simt...

Articole Atheneum: 

Anul omagial "Ştefan Cel Mare şi Sfânt"

ANUL OMAGIAL
"ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT"

 

500 de ani de la trecerea în veşnicie a marelui voievod

 

„Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui")Ps. 67,36)

 

Neamul nostru românesc şi acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, au zămislit din sânul lor, de-a lungul milenarei lor istorii, oameni de seamă care prin viaţa şi faptele lor au reuşi să rămână...

Articole Atheneum: 

Scrisori de la Paris

contribuţie Gheorghe Bogdan

Emil CIORAN: Ecartelement (Paris, Galimard)

Cum se poate traduce ecartelement? Sfâşieri, rupt în patru bucăţi, de patru cai, ca cei osândiţi la moarte. Frângere? Prima problemă pe care ţi-o pune un text de Cioran, este o problemă de traducere. Tocmai pentru că este un autor care nu traduce nici în franţuzeşte astăzi, nici în româneşte, altădată. Nu traduce, ci rosteşte formulat nişte rupturi interioare,...

Articole Atheneum: 

O concepţie originală despre filozofia românească: Marin ŞtefănescuSe întâmplă cu unii oameni o uitare aproape totală din motive greu de pătruns. Acesta este cazul lui Marin Ştefănescu, profesor de filosofie la Universitatea Bucureşti şi la Universitatea din Cluj, o prezenţă remarcabilă în spaţiul public interbelic.

    A gândit într-o perspectivă personală filosofia, făcând discordanţă cu orientările scientiste, predominante în timpul său, ceea ce i-a creat, în mediul...

Articole Atheneum: 

Martie - Între Ateneu şi Halele Obor - Nick Sava

E bine câteodată să te opreşti pe coama dealului să-ţi tragi răsuflarea. Să profiţi de acel moment şi să laşi privirea să se prelingă peste zări, umplându-ţi ochii de uimire şi încântare. Să priveşti în urmă, să-ţi aminteşti locul plecării, calea străbătută cu greutăţile ei, cu bucuriile ei, cu greşelile ei. Mai ales, să ridici privirea spre culmile din zare, să le măsori, să te măsori cu ele. Şi să pleci mai departe...

Articole Atheneum: 

Colinde - Radu Gyr

Colind ceresc

de Radu Gyr

Cerul şi-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
au pornit cu pluguşorul
îngerii prin cer.

Merg cu pluguri de oglindă
şi de giuvaier,
toţi luceferii colindă
- Lerui, Doamne, Ler -

Vântul suflă cu lumina
- Lerui, Doamne, Ler -
în buhai de lună plină
leganat în ger.

Patru heruvimi cu glugă
albă de oier
sub fereşti colinde-ndrugă,
- Lerui, Doamne, Ler -

N-au venit cu grâu la poartă,
ci au rupt din ger
stele mari ca să le-mpartă,...

Articole Atheneum: