Valentina BECART

Valentina BECART

Din jurnalul unei zile ( *50 de primăveri)

               Striveşte-mi tâmpla cu ultima

„mână de întuneric” când zorii mijesc

doar aşa voi purta în suflet

semnul zilei

aducătoare de noroc...

 

                 Striveşte-mi tâmpla

cu dumnezeiasca frumuseţe a florilor

ce-şi dăruiesc parfumul

drumeţilor îngenuncheaţi la răscruce...

 

... n-o să mă doară nici oglinzile sfărâmate

ale cerului

Cenaclu Literar: 

Din jurnalul unei zile ( în mijlocul singurătăţii)

Craterul vulcanilor de deschidea
ameninţător
sub povara gândurilor
„Tot ce nu mă ucide mă face mai puternic"!
bietul Nietzsche!
ars de suferinţă a ridicat sabia împotriva
„Dumnezeului"
ce l-a lăsat singur
în faţa filosofiei sterile...
cum să poţi locui într-o singurătate din care
sunt izgoniţi
zeii şi legendele?

Cenaclu Literar: 

Între două tăceri...

Universul
este o carte deschisă
e cecul în alb
pe care-ţi  vei semna destinul...
de-aş fi  rămas nescrisă
astăzi
n-aş fi  aflat
că între două tăceri
e-atâta poezie...
şi pe ţărmuri – bântuie îndoiala –
ca o fecioară
cu trup de nisip...

Universul

este jocul de noroc

fără miză...

de-aş fi rămas

la o distanţă egală

între a \"vrea\"

şi a \"nu fi\"

Cenaclu Literar: 

Nu-mi amintesc să fi avut... un chip...

Cu tâmpla de tâmpla luminii
mă sprijin
nu-i pulbere
nici foc
în somnul culorii

mi-e bine…
şi visul coboară
rotund!

Cu tâmpla de tâmpla luminii
mă sprijin
nu-i joc
nici urmă de luptă
cu umbre…

… e „vidul” ce lent mă cuprinde
şi visul rotund
undelor se vinde
pe nimic…

mi-e bine…
şi nu-mi amintesc
să fi avut
un chip –

Cenaclu Literar: 

Mâine... un timp ce nu-mi aparţine

Tu vei veni
schelălăind ca un câine
de unde oase
pentru fastuosul ”mâine”
când omenirea n-are viitor

Să ne-aşezăm cuminţi
la umbra – timpului trecut
şi să visăm
cum „azi” –
ia forma efemeră
a ne-nceputei pâini…

 

Şi îngrozit de nesfârşite mâini

ce lacom se întind

voi alerga şi eu

schelălăind

spre margini de hotar

şi câine credincios - voi sta de pază

Cenaclu Literar: 

Seminţele discordiei ...

  „Mi-e viaţa un „somn” din care mă trezesc strigând …
          la luna ce-şi arată colţii” (valentina becart)

Tu eşti…
fâşia „pătimaşă” de pământ
pe care – rând după rând
ca un joc nefiresc
seminţele discordiei …
sub soarele blând… încolţesc

Cenaclu Literar: 

Dăltuit...

Mă vei ierta… de uitare
icoană fără de preţ
la care n-am ştiut
obosit de căutare –
cum să-mi înalţ privirea
împovărată de iubire
şi cum să şterg lacrima curată
ce aştepta cuminte
o rază… şi nu promisiuni măsluite?
o!
dar tu să-ţi aminteşti…

în clipe de răgaz
am îngenuncheat
şi sufletul mi-a sângerat
sub lama
gândului acuzator…

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Valentina BECART