Maria Eugenia-OLARU

Pescuit împărătesc

Din adâncul profund,
către cerul albastru,
lin barca peste talazuri sălta.
Chiar Domnul pe corăbii umbla!
Cuvânt dumnezeiesc El era.

Pânzele înălţate,
albastru de mare,
albastru de nori,
mireasmă de flori
şi ţipăt de paseri.

Arcadă,
cupola cerească
pe soare şi lună şezând,
Cuvânt lângă Cuvânt.

Cenaclu Literar: 

Lupii Români

Lin din tăcere soarele răsărea,
cămaşă de mire purta,
iar luna cu fruntea feciorelnic plecată
cânta cum nu cântase vreodată.
Pădurea susura,
orchestră a tăcerii, ce lin aştepta
şi timpul, timpul trecea.
Din lumină şoapte şi chemări
visuri izbite de zorile zile,
lin izvor, cântător,
şi setea, setea, ca un dor sfâşietor.
Punţi, numai punţi,
turme de miei
şi lupii ce-i păzesc pe ei.
Turma de miei, turma de mioare
Ce lupi oare, ce lupi oare îi păzesc!?
Lupi de lumină
Cu boturi umede adulmecand

Cenaclu Literar: 

Gândul


Ca o barcă un gând vine,
lin, albastru, plutitor,
şi se clatină spre apă
în oglinda albăstruie,
ca o lină amintire
despre cerul arcuit
şi pădurea aurită,
unde doarme un izvor.

16 octombrie 2007

Cenaclu Literar: 

LA QUARANTATREESIMA LETTERA

Sono giorni quando il Mio Cuore ricorda qualcosa,
l"amore di quando ero nata tempo fa.
Sono i giorni in cui i miei occhi con la Pioggia piangono,
e poi il pensiero, La parola, corre sopra le montagne e campagne,
perché insieme sono nate in quel giorno.
Sono giorni in cui brucio e splendo, sono il Sole che vi riscaldo
E il Fuoco del mondo sono proprio Io, perché sono creato da Dio.
Sono i giorni che vengono alla riva e le rocce faccio crollare,
sono il mare che colpisco, perché anche con lei mi sono incarnato

Cenaclu Literar: 

I. IL VENTO DEL LEVANTE

Sono il vento del levante, tutta la notte non ho dormito...
ho soffiato, ho cantato, tutta la notte ho girato,
le conchiglie ho preso e in castelli ho cambiato.
Stelle ho dondolato dentro loro e ho fatto alla notte una collana.
La sabbia delle spiagge bollenti, accarezzandola,
l"ho disegnata col mio piede.
Un bacio ho ricevuto dalla luna d"argento, quale da piccolo mi sa...
Tutta la notte ho cantato, e ho soffiato sopra le colline,
tramite le foreste piene del verde, dove il miele riposa

Cenaclu Literar: 

Raza de soare

Ce tainică mişcare
într-o rază de soare
pe ape săltând.
Ce întâlnire sclipitoare,
ca într-o dragoste mare.
Ce şoaptă susură izvorul,
chemând la el raza şi dorul.
Ce veselie împărtăşită,
ce dragoste nedumirită,
şi ce mirare lucitoare,
lumina ce-i cade pe chip.

24 septembrie 2007

Cenaclu Literar: 

Corăbiile

Abia săltând peste valuri,
purtând în cale pocaluri
cu vin şi smaralde,
bogăţii aducând,
corabia vine adusă de vânt.
Vin copiii cântând,
între mal şi vapoare,
ei strigă aceiaşi chemare:
Veniţi, avem peşte,
Domnul iarăşi ne hrăneşte,
avem peşte, avem peşte!
Copii plesnind din palme
se adună la mal,
chiote se ridică
când saltă un val.
Vin fetele sfioase din sat
şi lasă urme de aur în nisipul uscat.
Femeile privesc lung către zare
ascultă în zarvă apropiata chemare.
Avem peşte, avem peşte,

Cenaclu Literar: 

Uşa Ta, Doamne!

Uşa,

care trebuie deschisă,
unii mereu o închid,
vin alţii după ei şi deschid.

Uşa,

duce spre câmpia
care se termină în zare
cu muntele cel mare.

Uşa,

prin care zăpada năvăleşte
si lângă sobă odihneşte.

Uşa,

unii mereu o închid
vin alţii după ei şi deschid.

Uşa,

care dă spre mare,
vin pescăruşi, se rotesc,
povestesc
despre vânt, furtuni,
peştii răpiţi,
despre plasele de pescari,
pânzele întinse de marinari.

Uşa,

Cenaclu Literar: 

Curriculum Vitae

PSEUDONIM LITERAR-ARTISTIC: Maria-Eugenia Olaru NUMELE SI PRENUMELE: Maria-Eugenia Oală DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 12 iulie 1957 – Bucureşti RELIGIA: ortodoxă ACTIVITATE LITERARĂ: 1984 - 1989 frecventează numeroase cenacluri literare bucureştene, Cenaclul de luni, Cenaclul “George Bacovia”, Cenaclul “Ienăchiţă Văcărescu” şi altele.

Cenaclu Literar: 

Pages

Subscribe to RSS - Maria Eugenia-OLARU