Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

În gulagul românesc (4)

Toamna lui 1948

Închisoarea Braşov, vis a vis de magazinul Universal, era ticsită de deţinuţi. Porţile se deschideau încontinuu şi se aducea un nou transport. Cei închişi priveau pe geam spre poartă pentru a afla cine a mai fost arestat. Coborât din maşină şi dus pe braţe am fost identificat de colegii închişi care, văzându-mă cum arăt, au început să bată în geamuri şi să strige : " tâlharilor, criminalilor, ucigaşilor!"

Se deschide uşa care dă spre sala...

Articole Atheneum: 

Comemorare Eminescu

  Comemorarea morţii lui Mihai Eminescu, 1909[[wysiwyg_imageupload:107:]]

 

Anul trecut în cel mai nou domeniu al istoriei noastre, a fost închinat în mare parte serbărilor naţionale şi culturale ale neamului nostru întreg. Semn bun, dătător de nădejdi pentru viitorul unităţii sufleteşti a Românilor de pretutindeni. Semicentenarul Unirei, ca şi centenarul lui Şaguna, ca şi comemorarea lui Eminescu, s-au sărbătorit în toate ţinuturile locuite de ai noştri, ca o dovadă memorabilă că una este cultura românească, una şi...

Articole Atheneum: 

Poezie şi Destin

 

Conform tradiţiei Grecilor antici muzele au fost fiicele memoriei; dintre cele nouă muze, şapte sânt asociate direct sau indirect cu versul, deci cu poezia.

"Minţii noastre îi place să dicotomeze" (aici în sensul de a forma o "realitate" în perechi diametral opuse) spunea St. Jay Gould într-o carte oarecum surprinzătoare pentru un biologist, fie el chiar profesor la Harvard ("The Arrow of Time"). Adevărul este că trăim în două lumi, simultan. O lume exterioară, de precizie şi claritate, cantitativă şi obiectivă, şi o lume interioară, mai apropiată şi total diferită:...

Articole Atheneum: 

Câte stele sunt pe cer...

O romanţă de pe vremea bunicilor noştri, adică timpurile "belle époque"-ului începutului de secol 20, se tânguia că ..."nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată, doar o dată în viaţa lui"... Asemănător romanţei, puţini sunt cei ce nu se vor fi întrebat - măcar o dată în viaţă - câte stele se pot număra- cu ochiul liber - pe firmamentul cerului senin, într-o minunată noapte de vară, de pildă. Desigur o puzderie, nu-i aşa? Şi la urma urmei, puteţi întreba, cu ce marjă de eroare, 10%, ori... 1000%?

Articole Atheneum: 

Raport către şeful regionalei CFR Iaşi

În noaptea de 20 spre 21 aprilie anul care suntem s-au produs multe întâmplări despre care fac raport, neapărat să ştiţi şi dumneavoastră cum a fost să nu cadă spectrul de şomaj numai pe mine singurul cap de familie care sunt cu doi copii în plată şi unul scăpat -bogdaproste- la ajutorul lui de handicapat.

Articole Atheneum: 

Confesiuni la o lansare de carte

 Confesiuni la o lansare de carte

Acolo, departe de ţara sa, acolo în ţara în care trăieşte de ani mulţi, Paul Goma continuă să scrie, scrisul îi face bine, să vorbescă cu el însuşi, e ca un tratament. De ce simte Paul Goma nevoia tot mai mult să călătorescă în propriul său trecut? O face...

Articole Atheneum: 

George Ţărnea - un poet al iubirii condamnat la plâns - Adrian Munteanu

Un dialog consemnat de Adrian Munteanu sub lumina iernii aninate blând la un colţ de suflet românesc

Adrian Munteanu: Trei volume de versuri lansate la sfârşit de an 2001 ( "Cartea inimii albastre", "Cartea cu ele...cele din elegii" şi "Călimara galbenă şi gândacul de bucătărie"). Chiar dacă timpul este cel care a unit distanţele dintre apariţiile lor reale, tot este dovada unui prolific efort de decantare poetică. Cine declanşează aceste productive resorturi...

Articole Atheneum: 

Zăpezile

 (Din prelegerile profesorului Escu, neascultate de nimeni)

(fragmente)

... în acest ultim seminar înaintea vacanţei de iarnă să vorbim despre... zăpezile de mai an. Alegerea acestei teme de discuţie am făcut-o ascultând întâmplător o discuţie între două persoane - importante, nu spui cine...

Una dintre ele susţinea că viaţa şi viitorul nu se pot construi fără a respecta fundaţiile puse în trecut. De aceea, trecutul - cu tot ceea ce reprezintă el, bun sau rău - trebuie...

Articole Atheneum: 

Norocul

Şi să nu vă mire faptul că omul a personificat NOROCUL sub forma unei Zeiţe. A zis el că numai o femeie se poate arăta atât de nestatornică, de schimbătoare, de subiectivă... Cum îşi putea închipui altfel modul cu totul întâmplător în care dădea peste el norocul - sau îl ocolea nejustificat. Pornea omul preistoric la vânătoare spre plaiul unde cercetaşii anunţaseră o turmă mare - şi nu găsea copită de animal. Bad luck, am spune noi astăzi. Sau, chiar în momentul în care colţul unui păros de rinocer era pe punctul să-l străpungă, aluneca pe o coajă de banană, scăpând cu viaţă. Good luck, am...

Articole Atheneum: