Revista Atheneum

Articole din Revista Atheneum

Câteva vorbe despre sărbătorile de iarnă la Români

Sărbătoarea naşterii Domnului poartă numele lui Crăciun, prezent în unele legende despre Naşterea lui Isus şi despre Maica Domnului, în unele colinde şi în câteva credinţe şi obiceiuri populare. îl găsim în textul unui colind citat de N. Densuşianu ("Sus la dalbe mănăstiri/ Şede Bunul Dumnezeu/ Şede Maica Precista/ Şede bătrânul Crăciun..."1 şi pare să acopere o divinitate arhaică din categoria Moşilor, adică a strămoşilor arhetipali 2. Legenda populară spune că, în căutarea unui loc unde să...

Articole Atheneum: 

Încă o sută de ani peste Ştefan

Încã o sutã de ani peste Ştefan

Pe 2 iulie, românii dintre graniţele ţării au celebrat 500 de ani de la strămutarea osemintelor marelui voievod Ştefan cel Mare în locul de veci, rezervat la Mănăstirea Putna. La eveniment au participat între 10 şi 15 mii de oameni, cărora li s-au alăturat preşedintele, primul ministru, Preafericitul Teoctist, senatori şi deputaţi, precum şi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova şi Ucraina. Pentru a putea asculta Liturghia oficiată şi pentru a vedea, chiar si numai cîteva clipe, delegaţia oficială, oamenii au...

Articole Atheneum: 

Zidul

- Să ne scrii dragul mamii, să ne scrii, şi lacrimile îi abureau privirea topind contururile şi amestecând culorile. Se şterse cu batista şi îsi suflă nasul cu putere, icnind şi suspinând zgomotos.

Nemo pleca în America, iar familia şi prietenii stăteau pe peronul gării şi îl priveau aplecat jumăte în afara ferestrei, privind de sus grupul pestriţ şi galagios.
- Măi, când o să te însori, nu uita să mă chemi la nuntă, spuse râzând Tomasi, prietenul lui din copilărie, da" plăteşti tu biletul de avion ... şi se ţinea tare să nu plângă; doar e bărbat şi nu se cade să se smiorcăiască în rând cu muierile care transormau deja plecarea lui Nemo într-o dramă..

Articole Atheneum: 

Ianuarie - Cu traista-n băţ la Uniunea Europeană - Sebastian Stoica

Ei... şi-am intrat şi în Uniunea Europeană. Putem considera data de 1 ianuarie 2007 o dată de o semnificaţie deosebită în istoria poporului şi naţiunii române. Data în care, după îndelungi parlamentări, discuţii cu uşile mai mult sau mai puţin închise, dailoguri intense la mese mai mult sau mai puţin rotunde, tergiversări, amânări, restricţionări etc. România a fost acceptată ca membru al acestei uniunii.
Ce însemnă aceasta?

...

Articole Atheneum: 

a 20-a zi: CIOPLITORUL

...
Un cioplitor în piatră locuia
într-un sătuc, sus, lângă munţi, departe,
Să-i fie-aproape piatra ce-o lucra
Şi care cer şi nori veşnic desparte.

Iar măiestria lui e cunoscută,
Căci din a sale mâini ieşeau comori
De frumuseţe-n lume ne-ntrecută.
Avea comenzi din noapte pânaă-n zori.

Executa coloane, capiteluri
Sau basoreliefuri îngereşti,
Pentru faţade, porţi de multe feluri,
Acoperişuri, trepte şi fereşti.

Roca cea dură-l asculta supus.
Muncea din greu

Articole Atheneum: 

Februarie - Firul Ariadnei ţesut de Penelopa - Nick Sava

(Gânduri de februarie)

înainte de a trece spre iubita şi mult aşteptata primăvară, să ne oprim puţin asupra unui subiect celebrat în această perioadă de mai toate popoarele lumii: femeia şi, mai ales, dragostea.

Oh, femeia! Din timpuri imemorabile ea a stat alături de bărbat - spre fericirea şi nefericirea acestuia. Sunt unii care susţin că Adam a fost alungat din Rai şi pedepsit să muncească - munca rămânând mereu cel mai mare blestem al omului! - pentru că s-a dat la sânul Evei, atât de asemănător cu o poamă... Alţii zic că, dimpotrivă, pedeapsa omului a început cu...

Articole Atheneum: 

Cartea 4 - Autorii Noului Testament

Cei ce au avut un mare rol în formarea Canonului Noului Testament au fost "ereticii", în primul rând Marcioniţii (din "şcoala" lui Marcion din Sinope; până spre sec. III d.Hr. ajunseseră să numere sute de mii de credincioşi. Numai faptul că împăratul Constantin a impus creştinismul "ortodox şi catolic" ca religie de stat a făcut ca mulţi dintre noi să nu fim Marcioniţi, Arieni sau Gnostici...). Aceştia respingeau în totalitate moştenirea iudaică, pornind de la afirmaţia că Iisus era Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu - şi nicidecum om. Deci, nu era deloc important faptul că el se născuse, aşa cum afirmau ceilalţi creştini, din familia lui David. El era "uns" (mesia) prin puterea lui Dumnezeu, şi nu datorită profeţiilor. Din acest motiv, respingeau din start atât cărţile Vechiului Testament, cât şi cărţile autorilor evrei. Singura excepţie era Paul - ale cărui scrisori le acceptau în parte. De asemenea, acceptau Evanghelia după Luca (fără povestea nativităţii) şi partea a doua a Faptelor, cea în care se vorbea despre misiunea lui Pavel către gentili.

Articole Atheneum: