Universul Sonor

La început de drum

Începem astăzi împreună o călătorie fabuloasă în lumea Muzicii şi a marilor compozitori. Făuritori de paradisiace lumi, sculptori fără egali ai invizibilului, răstălmăcind iarăşi şi iarăşi arhetipurile filozofi ce şi comportamentale ale umanităţii, muzicienii de geniu au reuşit să pătrundă cel mai adinc în abisul fără sfârşit numit Sufl et şi- în acelaşi timp - să transmită prin intermediul unui... Read more

Carl Maria von Weber

"Aşa cum am promis, începem astăzi călătoria noastră printre marile personalităţi ale Muzicii Universale. Traseul pe care vi-l propun va urmări - sumar -viaţa celor mai cunoscuţi muzicieni nşscuţi în luna de apariţie a respectivului număr al revistei "Atheneum". Vom avea, deci, un fel de calendar muzical detaliat, organizat pe lunile anului."Read more

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven ( 1770 -1827) A scrie despre Beet hoven într-un spaţiu limitat este o mare îndrăzneală. Nu numai pentru că textele referitoare la marele compozitor însumează, probabil, sute de mii de pagini, dar şi pentru că ne aflăm în faţa unei personalităţi uriaşe care a schimbat faţa Muzicii pentru totdeauna şi care a cutremurat din temelii edificiul sonor... Read more

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart ((1756 - 1791)) La 27 ianuarie 1756, primăria micului orăşel austriac Salzburg înregistra naşterea unui anume Johannes Wolfgangus Chrysostomus Teophillus, fiul lui Leopold Mozart şi al Annei Maria Pertl. Peste doar câţiva ani acest copil avea să farmece toate Curţile europene prin talentul său ieşit din comun, generând o adevărată obsesie de-a lungul şi de-a latul Bătrânului... Read more

Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (1685 -1759) Quote: "Handel este cel mai mare compozitor care a trăit vreodată. întotdeauna îmi voi scoate pălăria în faţa muzicii lui şi voi îngenunchea cu umilinţă la mormântul său." Ludwig van Beethoven (1824) Unul dintre cei doi mari piloni ai Barocului muzical, Georg Friederich Handel, s-a născut la 23 februarie 1685 în oraşul Halle (Germania). Nici... Read more

Serghei Prokofiev

Serghei Prokofiev (1891 - 1953) în a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea, creaţia muzicală rusă avea să izbucnească cu strălucire dupa secole de tăcere. Strâns legată de curentul romantic şi de apariţia Şcolilor Naţionale care clamau afirmarea identităţii de neam şi ţară, fenomenul muzical rus şi, mai târziu, sovietic, va lăsa urme adânci până târziu, în secolul al douăzecilea... Read more

Gustav Mahler

Gustav Mahler (1860 - 1911) Sfârşitul Romantismului muzical se caracterizează prin exacerbarea emoţiilor, printr-un balans permanent de stări paroxistice, pendulând între depresie profundă şi extaz mistic. Idealul nietzschean al supraomului triumfă în toate abordările artistice, făcând din "Eroul Absolut" o fiinţă complet esenţializată care, prin lupta cu sinele şi cu tentaţiile terestre, reuşeşte să se înalţe definitiv deasupra condiţiei umane... Read more

George Enescu

George Enescu (1881 - 1955) Fondator al şcolii muzicale româneşti moderne, George Enescu este - fără nici o exagerare patriotardă - unul dintre giganţii muzicali ai secolului 20, victimă inexplicabilă a unei intolerabile neglijări. Deşi numele său se găseşte în toate dicţionarele lumii, muzica sa este rar cântată, iar atunci când răsună undeva, ia forma exasperantelor sale Rapsodii, lucrări din... Read more

Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi (1813-1901) Opera este cel mai complex gen musical, ea adunând laolaltă orchestra simfonică, coruri, balet, solişti, costume şi decoruri. Sincretismul este la el acasă pe scena lirică şi de aceea a scrie operă este o încercare temerară pentru orice compozitor. La complexitatea forţelor implicate în punerea în scenă a unei opere se adaugă tirania textului ce stă la... Read more

Jean Baptiste Lully

Jean Baptiste Lully (1632-1687) Absolutismul monarhic european a atins apogeul odată cu instalarea pe tronul Franţei a Regelui-Soare, Ludovic al XIV-lea. Această perioadă din istoria Bătrânului Continent reprezintă nu numai triumful regalităţii, dar şi triumful Europei ca unică putere mondială. Cu Anglia ieşită întărită din Războiul Civil declanşat de Oliver Cromwell, cu Spania reunită de mai bine de un secol... Read more

Pages

Subscribe to Universul Sonor