Texte Noi din Cenaclul Literar

Texte din Cenaclul Literar

Suflete albe

În lumina primei dimineţi
senin înmuguresc,
din doruri ne-născute
şi flăcări adormite...
suflete albe,
albe
ca zăpezile primului
primului gând.

...mult prea curând,
culori pângărite
vor invada
leagănul sfânt
în care dorm
cu t

Cenaclu Literar: 

Lunii

Lunii

Laptele nopţii
sânul tău de heruvim îl cernea,
la picioarele unui moşneag
ce mă acompania confeti,
îmi spuneam psalmul
din gură de os.

Fluturi zglobii
trimiteam solie
copiilor tăi somnoroşi.
Mirată, puneai o palmă la ochi.
Valuri de dragoste
îţi mângâiau tălpile.

Gelos, stăpânul luminii,
năframă pământie
peste chip îţi punea
şi doi străjeri
în Care de-argint
cât el dormea.

Cenaclu Literar: 

germinatie

Glasul asfinţitului coboară treptat, peste
fruntea ascunsă-n genunchi.

Soarele s-a furişat ca un pârâu ce curge cu izvorul după el.

Ornicele stelelor s-au spart.Tăndări străpung salteaua nopţii
şi-mi sfâşie cămaşa.

Izvoare de sange din rădăcina unei dorinţe mă tulbură.

Manivela flaşnetei aduce la viată cântecul fluierelor aţipite,
sincronizat cu amintiri de flaute:

Cenaclu Literar: 

Icoana

voi privi
deasupra doar
n-am niciun motiv
să aprind această lumânare

în mine toţi copacii
sunt goi şi înalţi
tăcerea n-are nevoie
de lumini
nici de ceară
albul său
e atât de cald
în palmele mele
iar întunericul
o infinită icoană

Cenaclu Literar: