Texte Noi din Cenaclul Literar

Texte din Cenaclul Literar

Poezii

Călător printre cuvinte 1

revelaţiile fluturilor
spală ochii deghizaţi
ai poetului renascentist.

patimile verbelor nu mai reuşesc
să intre în graţiile pietrelor unghiulare.

am pescuit rubine şi smaralde
din ochii lui Odiseu.

un alt episod al orbirii ciclopului,
alţi pretendenţi la curtea Penelopei.

zece ani în temniţele insalubre
poposesc cerşetorii şi regii damnaţi.

ne scăldăm în fiordurile îndepărtate,
unde mai muşcă vulturii din poeme sculptate.

Cenaclu Literar: 

Icoana

voi privi
deasupra doar
n-am niciun motiv
să aprind această lumânare

în mine toţi copacii
sunt goi şi înalţi
tăcerea n-are nevoie
de lumini
nici de ceară
albul său
e atât de cald
în palmele mele
iar întunericul
o infinită icoană

Cenaclu Literar: 

Basm

BASM

Prelucrare după tableta lui Geo Bogza.
Pentru Tudor Gheorghe.

A fost un timp cînd Dumnezeu
Umbla cu Sfîntul Petre,
Ca doi moşnegi, gîrbovi, la greu
Abia păşind pe pietre,

Cu braţu-n sprijin pe toiag
Şi cu sandale rupte,
Pe-acest pămînt, pe-acest meleag,
Însîngerat de lupte.

Iar la căderea nopţii reci
Băteau în cîte-o poartă,
Şi, dînd de oameni mai zevzeci,
Erau goniţi cu ceartă.

Cenaclu Literar: 

Urmă

Şi ai plecat.
Urma de pantofi de fluturi e luată,
pe un umeraş stă taiorul tău lângă o cămaşă,
o purtai în seara când ai fost la bal.
Mi-ai lăsat-o mie
parcă te-ai întoarce...
Nod la o cravată nu mai faci.
Ceai la un ibric,
când vin zori, lipseşte.

Într-o bibliotecă de memorii zac.
Umbra lor în ceasuri doare, îngrozeşte.
Multe ai lăsat,
într-o teamă însă,
că te pot uita,
dacă nu-ţi laşi urme.

Cenaclu Literar: